Consultant & Facilitator
Home Tag "missió"

Col•laborar, cooperar, o simplement bons veïns…

Juan Carlos Siria
0
0
Una explosió de formes i maneres, apareix en les activitats col·lectives quan compartim un espai comú, un desig, un interès. Fàcilment ens submergim en el món de les «co-paraules»: co-ordinació, co-operació, co-l·laboració, co-habitació, co-creació, co-lideratge, etc., navegant amb dificultat en el bon ús i pràctica de les mateixes. Les diferents formes porten associades tota una […]