Consultant & Facilitator
Home Què oferim? Programes de Canvi Cultural

Programes de Canvi Cultural

Transform Action ofereix solucions integrals i innovadores, que permeten donar resposta en forma simultània a quatre reptes essencials per a la sostenibilitat empresarial al Segle XXI:

1. Transformació Cultural: Com alinear la nostra cultura de gestió i la nostra estratègia competitiva, per instal·lar avantatges comparatius diferencials?

2. Lideratge: Com renovar els Valors de Lideratge dels nostres Directius i Comandaments, per crear equips disposats a innovar, aportar valor i marcar la diferència?

3. Engagement: Com enfortir la implicació individual, la il·lusió i el compromís de la nostra plantilla, per crear empleats fans?

4. Rendiment: Com impulsar la millora contínua de resultats individuals i col·lectius, per consolidar un rendiment superior sostenible i crear clients apòstols?

► Els cursos i activitats es dissenyen a mida de cada organització, s’enfoquen en la millora d’indicadors clau de rendiment i permeten calcular el retorn de les inversions realitzades per la seva empresa.

► Formen i certifiquen a Espanya, en el coneixement i ús de les eines de transformació Cultural CTT, de Richard Barrett Values ​​Centre.

Més informació a la web de Transform Action