Consultant & Facilitator
Home Què oferim? Formació Equips Comercials

Formació Equips Comercials

Com aconseguir que el canvi cap a comportaments i competències desitjables de les persones i equips d’alt rendiment, estiguin alineats amb els objectius de negoci i produeixin els resultats que desitgem?

Nosaltres tenim solucions a aquest repte, i ens agradaria compartir amb tu. Com experts en desenvolupament d’equips i organitzacions, integrem el coneixement de les ciències del comportament amb la mirada experta dels processos existents a l’empresa. Amb una intervenció d’alt impacte, facilitem que l’equip aconsegueixi els seus objectius i metes, fent que els comportaments col·lectius amb impacte positiu en el resultat final com són confiança, resiliència, cocreativitat i innovació, sentit de missió, etc., s’enforteixin i siguin instal·lats en la cultura col·lectiva.
Proposem solucions provades en diversos contextos de mercat i tipus d’organització, aconseguint un impacte positiu i mesurable en termes de retorn de la inversió a curt termini (generalment inferior a un any).